Epoxidová pryskyřice LH 288 se vyznačuje extrémně nízkou viskozitou. Při vytvrzování aminy nebo polyaminy nabízí vysoce kvalitní aplikační vlastnosti jako vysoké mechanické vlastnosti, dobrou chemickou odolnost, výborné teplotní vlastnosti atd. Jedná se o pryskyřici nízké viskozity na bázi bisphenolu A. Viskozita: 500-900 mPas/25 °C. Při normálních skladovacích teplotách nedochází ke zkrystalizování. Předností směsi pryskyřice a doporučeného tužidla je jeho čirost. Zvláštní vlastnosti: Pryskyřice je i při teplotě 0 - 10°C čirá, nedochází k zakalení tak, jako u některých epoxidových pryskyřic. Pryskyřice s tužidlem vytvoří před laminaci nízkoviskozní systém, který umožňuje dobré smáčení a prosycení tkaniny za současného vytlačení bublin z laminovaného systému, čímž se dosáhne zlepšení mechanických vlastností. Doba zpracovatelnosti /tzv. pot life/ od přibližně 15 min. do asi 5 hodin podle použitého tužidla. Systém laminační pryskyřice a tužidla, má rozdílné doby zpracovatelnosti (v závislosti na použitém tužidle). Doporučená tužidla viz tabulka v technickém listě Tužidlo,teplot. odolnost, zprac. v min., poměr viz TL Pryskyřice je vhodná pro výrobu s použitím skelných, uhlíkových a kevlarových vláken a vyznačuje se vysokými statickými a dynamickými vlastnostmi. Lze také dobarvovat pigmentem.

440,74 Kč Orientační cena s DPH:


Množstevní slevy


Pokud odebíráte větší množstí produktu, ušetříte:

Od počtu Cena bez DPH na jednotku Cena s DPH
1 kg 364,25 Kč 440,74 Kč
3 kg 333,25 Kč 403,23 Kč
5 kg 317,75 Kč 384,48 Kč
10 kg 294,50 Kč 356,35 Kč
20 kg 279,00 Kč 337,59 Kč
30 kg 263,50 Kč 318,84 Kč
6

Kalkulačka ceny i


Přiobjednejte si